Tóm tắt quá trình phát triển công ty đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

Ngày đăng: 13/01/2016 - 5705 lượt xem

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY  
1. Quá trình hình thành
Công ty Nam Triệu tiền thân là Công ty đầu tư xuất nhập khẩu Nam Triệu được thành lập ngày 01/10/1991 theo quyết định số 626/QĐ-TCCQ của UBND TP Hải Phòng.
Ngày 19/11/1996 UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 2636 đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu Nam Triệu. 
Ngày 17/5/2000 UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 869/QĐ-UB đổi tên và chuyển Công ty xuất nhập khẩu Nam Triệu doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh thành Công ty Nam Triệu doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
 Thực hiện Nghị định 25 của Chính phủđược sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 30/06/2010 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký quyết định số 1043 chuyển đổi Công ty Nam Triệu thành Công ty TNHH MTV Nam Triệu 100% vốn nhà nước. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con.
Ngày 08/02/2010 Công ty Nam triệu được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định công nhận là công ty an ninh với:
Ngày 26/10/2012 được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh quốc phòng.
Ngày 06/02/2015 UBND thành phố Hải Phòng bàn giao Công ty về Bộ Công an làm chủ sở hữu và giao cho Tổng cục hậu cần kỹ thuật trực tiếp quản lý.
 - Trụ sở chính của Công ty số : 280 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.
2. Bộ mỏy tổ chức: 
Cụng ty gồm cú: 
- Ban Giám đốc gồm: 03 đ/c (01 đ/c là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty và 02 đ/c Phó Tổng Giám đốc)
- Kiểm soát viên: 01 đ/c 
- Các đơn vị trực thuộc gồm: 5 Phòng chức năng và 7 đơn vị sản xuất 
+ Văn phòng công ty;
+ Phòng kế hoạch;
+ Phòng Tài chính kế toán;
+ Phòng hợp đồng
+ Phòng lao động tiền lương
+ Phòng xây dựng
+ Xí nghiệp đóng tàu;
+ Xí nghiệp khai thỏc mỏ;
+ Xí nghiệp sửa chữa ôtô và kinh doanh xăng dầu;
+ Xí nghiệp sản xuất biển số xe và lưu giữ PT vi phạm giao thông;
+ Nhà hàng Thiên Lộc, Đại Lộc.
+ Cụng ty dịch vụ bảo vệ Nam Triệu