Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc công ty

Ngày đăng: 13/01/2016 - 1465 lượt xem

* Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc công ty.
Phòng Tổ chức – Hành chính
Tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức, tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, sắp xếp lao động, giải quyết các chế độ, chính sách liên quan người lao động. Xây dựng kế hoạch dài hạn và các phương án phát triển Công ty. Công tác thanh tra nội bộ, bảo vệ nội bộ, kế hoạch đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào thi đua trong toàn công ty. Công tác hành chính, văn thư ….
Phòng kế toán – Tài vụ
- Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các chế độ tài chính, kế toán, quản lý vốn và tài sản của Công ty. Theo dõi việc mua bán, hạch toán chi phí, xuất nhập hàng hóa, vật tư thiết bị. Kiểm tra giám sát chi phí tài chính. Phân tích kết quả sản xuất dịch vụ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
- Giúp Giám đốc giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, phát hiện và đề xuất với Giám đốc những biện pháp, giải pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, đôn đốc theo dõi công nợ.
- Lưu trữ, quản lý toàn bộ tài liệu có liên quan đến các mặt công tác và nghiệp vụ của phòng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật trước việc lưu trữ nêu trên.
- Phối kết hợp các phòng, ban trong Công ty xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, chuyên ngành, định mức nội bộ phục vụ công tác thường xuyên.
Xí nghiệp đóng mới sửa chữa tàu xuồng
- Giúp Giám đốc Công ty điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của xí nghiệp bao gồm : đóng mới và sửa chữa tàu, xuồng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động liên quan đến chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động trong quá trình thi công tàu, xuồng. Trực tiếp giao dịch với các cơ quan chức năng như Đăng kiểm, Cảng vụ, thiết kế, khách hàng; tham mưu giúp Giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế.
- Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đội thi công các sản phẩm theo đúng thiết kế, công nghệ, qui trình kỹ thuật. Nghiên cứu thiết kế, lập quy trình công nghệ sản xuất cho các sản phẩm của Công ty. Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng định mức kỹ thuật, vật tư, nguyên vật liệu lao động cho các loại sản phẩm. 
Xưởng sản xuất biển phản quang
Giúp Giám đốc Công ty quản lý và điều hành thực hiện các kế hoạch sản xuất của Công ty. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật của sản phẩm. Quản lý tài sản, phương tiện, máy móc, trang thiết bị sản xuất, bảo dưỡng theo định kỳ. Sản xuất theo lệnh của Giám đốc Công ty. Sản xuất đúng quy trình công nghệ, quy phạm của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Cảnh sát và nội qui, quy chế của công ty.
Đội xây dựng
Giúp Giám đốc công ty về nhân sự, chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ công trình, an toàn lao động của đội. Lập phương án thực hiện các công việc được giao. Tổ chức thực hiện kế hoạch thi công. Bố trí, điều động nhân lực và thiết bị máy móc hợp lý, hiệu quả. Quản lý thiết bị sản xuất, công cụ, dụng cụ và các trang thiết bị của đội. 
Cửa hàng xăng dầu
- Theo dõi giúp Giám đốc công ty quản lý lượng hàng cấp phát 24/24h cho các đơn vị chiến đấu, bán lẻ phục vụ nhân dân. Lập kế hoạch nhập hàng, đảm bảo đúng chủng loại và chất lượng hàng. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát và đưa ra các phương pháp liên quan đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ. 
Xưởng sửa chữa ôtô
    - Giúp Giám đốc công ty quản lý và điều hành thực hiện các kế hoạch sửa chữa. Quản lý tài sản, phương tiện, máy móc, trang thiết bị sản xuất của xưởng. Theo dõi, giám sát công tác sửa chữa đúng yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo vật tư, phụ tùng, chủng loại thay thế, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ phục vụ kịp thời công tác chiến đấu. 
Nhà hàng Thiên Đại Lộc
- Giúp Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ ăn uống, theo mùa, vụ; Làm tốt khâu tiếp thị quảng cáo; Giao dịch khách hàng văn minh, lịch sự, thể hiện tính chuyên nghiệp trong giao tiếp và phục vụ.
    - Tham mưu giúp Giám đốc nhập hàng, quản lý tài sản, quyết định giá mua, giá bán hàng hóa; Kỹ thuật chế biến món ăn; Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của khách hàng; Bảo quản và lưu giữ hàng hoá, thực phẩm tươi sống, đông lạnh, khô theo đúng quy định; Sắp xếp hàng hóa, thực phẩm trong kho một cách khoa học. Cập nhật và theo dõi các số liệu liên quan.
Phòng khai thác chất phụ gia xi măng
Tham mưu cho Ban giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế. Quản lý vật tư, tài sản, trang thiết bị máy được giao. Bảo dưỡng máy theo định kỳ nhằm năng cao tuổi thọ của động cơ. Tổ chức khai thác mỏ đúng qui trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực khai thác và quản lý. Đảm bảo tiêu chuẩn, chất luợng, số lượng sét, diatomit, clinke … cung cấp cho nhà máy xi măng Chin Fon ( Đây là hợp đồng dài hạn 10 năm).   
Phòng dịch vụ bảo vệ
Tham mưu giúp Giám đốc công ty về công tác bảo vệ. Giúp Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế dịch vụ bảo vệ. Xây dựng phương án và tổ chức phân công, giao việc cho đội bảo vệ triển khai thực hiện. Lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát công việc. Xây dựng các kế hoạch tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ. Quản lý, cấp phát quân tư trang, công cụ hỗ trợ theo chỉ đạo của công ty. 
Kho lưu giữ phương tiện vi phạm giao thông
Phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông để đưa các phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ vào kho để lưu giữ. Quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng lưu giữ phương tiện với các đơn vị liên quan. Thực hiện các thủ tục lưu giữ và trả phương tiện vi phạm theo quy định. Theo dõi và thống kê lượng phương tiện xuất nhập kho, xuất kho. Bố trí, sắp xếp các phương tiện gọn gàng, phân loại các phương tiện theo khu vực.
* Ngoài ra, Các đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty hoạt động theo qui chế, nội qui, qui định và các qui trình quản lý riêng phù hợp đặc thù của từng đơn vị, theo hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO: 9001:2000 đã được tổ chức WQA vương quốc Anh cấp chứng nhận.