Ngày 31/7 xí nghiệp đóng tàu cty Nam triệu hạ thuỷ thành công hai con tàu đánh cả vỏ thép cho ngư dân tỉnh Bình Định

Ngày 31/7 xí nghiệp đóng tàu cty Nam triệu hạ thuỷ thành công hai con tàu đánh cả vỏ thép cho ngư dân tỉnh Bình Định

Chi tiết >>
Hình ảnh hoạt động Nhà máy đóng tàu Nam Triệu Bộ công an 2

Hình ảnh hoạt động khác của nhà máy đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

Chi tiết >>
Hình ảnh hoạt động Nhà máy đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

Hình ảnh hoạt động của nhà máy đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

Chi tiết >>