Video công ty đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

Ngày đăng: 13/01/2016 - 639 lượt xem

Các video của nhà máy đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

Clip số 1 nhà máy đóng tàu Nam Triệu Bộ công an

 

 

 

 

 

Clip số 2 nhà máy đóng tàu Bộ công an