Các bước kiểm tra cuối cùng trước khi hạ thủy tàu hậu cần Trà My

Ngày đăng: 17/01/2017 - 308 lượt xem

Các bước kiểm tra cuối cùng trước khi hạ thủy tàu hậu cần Trà My

 

Các bước kiểm tra sơ bộ tàu hậu cần Trà My

 

Kiếm tra tàu hậu cần Trà My những bước cuối cùng

 

Kiểm tra hoàn tất tàu hậu cần Trà My