Chạy thử đường dài trước khi bàn giao tàu cá BĐ 99144

Ngày đăng: 17/01/2017 - 412 lượt xem

Tiến trình chạy thử đường dài tàu cá BĐ 99144 TS của chủ tàu ông Phạm Minh Vương xã Cát Khánh huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định.

Các bước chạy thử tàu cá BĐ 99144

 

Những khâu chuẩn bị cuối cùng

 

Bắt đầu chạy thử tàu cá BĐ 99144

 

Các bước chạy thử cuối cùng