Công ty TNHH MTV Nam Triệu hiện đang có nhu cầu sửa cải tạo hàng Đại Lộc

Ngày đăng: 03/08/2016 - 650 lượt xem

Công ty TNHH MTV Nam Triệu hiện đang có nhu cầu sửa cải tạo hàng Đại Lộc với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu : Sửa chữa cải tạo chữ cải tạo hàng Đại Lộc.

 

Cải tạo sửa nhà hàng Đại Lộc

Hình ảnh nhà hàng Đại Lộc

 

* Nội dung chính của gói thầu :

- Cải tạo trang trí lại mặt tiền hội trường;

- Làm lại trần thạch cao; hệ thống cửa – sảnh hội trường;

- Mở rộng bếp nấu, khu vệ sinh;

- Đi lại hệ thống cung cấp Điện, hệ thống cấp thoát nước;

 

Nhà hàng Đại Lộc

Cải tạo sửa nhà hàng Đại Lộc

 

* Thời gian thực hiện hợp đồng : 70 ngày.

2. Nguồn vốn : vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu : đấu thầu hạn chế.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tới gói thầu nộp Hồ sơ năng lực tại Trụ sở Công ty TNHH MTV trước 8h ngày : 07/08/2016 ( kể cả ngày chủ nhật).

Thời gian phát hành HSMT : từ 8h ngày 09/08/2016 đến trước 8h ngày 14/08/2016 ( trong giờ hành chính ).

Thời điểm đóng thầu : 8h ngày 25/08/2016.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h30, ngày 25/08/2016 tại phòng họp Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Công ty TNHH MTV Nam Triệu kính mời đại diện của nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

                                                                                                     Hải Phòng, ngày 02 tháng 08 năm 2016

                                                                                                    CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                             ( Đã ký )

                                                                                                                  Đại tá Đặng Ngọc Oanh