Cty TNHH MTV Nam Trieu BCA Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân tỉnh Bình Đinh theo NĐ67CP ngày 2/9 năm 2016

Ngày đăng: 03/09/2016 - 528 lượt xem

Công ty TNHH MTV Nam Trieu Bộ Công an bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân tỉnh Bình Đinh theo NĐ67CP ngày 2/9 năm 2016

 

 

Hình ảnh tàu 1

 

 

Hình ảnh tàu 2

 

 

Hình ảnh tàu 3

 

Xem clip bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân tỉnh Bình Định

 

 

Clip bàn giao tàu cá vỏ thép