Hạ thủy thành công tàu lưới chụp QN 90888 TS cho ông Nguyễn Văn Mừng - Đông Triều - Quảng Ninh

Ngày đăng: 21/11/2016 - 332 lượt xem

Vào 9h15' sáng ngày 21/11/2016
Xí nghiệp đóng tàu công ty TNHH MTV Nam Triệu BCA hạ thủy thành công tàu lưới chụp QN 90888 TS cho ông Nguyễn Văn Mừng huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

 

Tàu lưới chụp QN 90888 TS - ông Nguyễn Văn Mừng - Đông Triều - Quảng Ninh

 

Hình ảnh tàu lưới chụp QN 90888 TS đang hạ thủy

 

 

Hình ảnh tàu lưới chụp QN 90888 TS xuống đà tàu

 

Hạ thủy thành công tàu lưới chụp QN 90888 TS