Hạ thủy thành công tàu cá vỏ thép thứ 22 cho ngư dân tỉnh Bình Định tại xí nghiệp đóng tàu cty Nam Triệu Bộ CA

Ngày đăng: 05/12/2016 - 482 lượt xem

Hạ thủy thành công tàu cá vỏ thép thứ 22 cho ngư dân tỉnh Bình Định tại xí nghiệp đóng tàu cty Nam Triệu Bộ CA

Đ/c thiếu tướng Nguyễn Văn Dư phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật Bộ CA và đ/c Đại Tá Đặng Ngọc Oanh chủ tịch - TGĐ cty TNHH MTV Nam Triệu Bộ CA chứng kiến lễ hạ thủy tàu cá vỏ thép lưới vây BĐ 99245 TS của ngư dân Trần Đình Sơn xã Mỹ An huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định

Lễ hạ thủy tàu thép lưới vây BĐ 99245 TS

 

 

Giai đoạn chuẩn bị hạ thủy tàu thép lưới vây BĐ 99245 TS

 

 

Hạ thủy tàu thép lưới vây BĐ 99245 TS

 

Hạ thủy tàu thép lưới vây BĐ 99245 TS

 

Hạ thủy tàu thép lưới vây BĐ 99245 TS

 

Hạ thủy thành công tàu thép lưới vây BĐ 99245 TS