Sáp nhập Công ty Thanh Xuân vào Công ty Nam Triệu Bộ Công An

Ngày đăng: 26/03/2016 - 1208 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký quyết định sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Cơ khí ô tô Thanh Xuân (Công ty Thanh Xuân) vào Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu (Công ty Nam Triệu)  thuộc Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật- Bộ Công an.

 

Theo đó, giao cho Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính đề xuất chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Thanh Xuân sang Công ty Nam Triệu, làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty Thanh Xuân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an; chỉ đạo Công ty Nam Triệu xây dựng đề án tổ chức tại Công ty Nam Triệu theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty Thanh Xuân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Như vậy, sau khi sáp nhập, Công ty Nam Triệu sẽ tập trung vào chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề hoạt động chính là sửa chữa, bảo dưỡng các loại xe chuyên dùng; sản xuất, đóng mới, sửa chữa các loại tàu, xuồng…; sản xuất các loại sản phẩm cơ khí, biển số xe cơ giới, biển báo an toàn giao thông…; dự trữ, kinh doanh xăng dầu… 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định tiếp nhận Chi nhánh Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP-Nhà máy cơ khí công trình thuộc Bộ Giao thông vận tải về Công ty Nam Triệu. Theo đó, chi nhánh này sáp nhập và đặt trực thuộc Công ty Nam Triệu thành: Chi nhánh Công ty Nam Triệu- Nhà máy cơ khí công trình cũng như các Xí nghiệp, đơn vị thành viên thuộc Công ty. Công ty Nam Triệu có trách nhiệm tiếp nhận và kế thừa toàn bộ vốn, tài sản, công nợ, lao động của Nhà máy theo quy định của pháp luật.

Nhật Quang

Cán bộ, nhân viên Công ty Nam Triệu đang đóng mới tàu, xuồng phục vụ an ninh, quốc phòng